Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77885 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/02/2019

Yng ngoleuni ateb ysgrifenedig a gafwyd i OAQ53341I a gyflwynwyd ar 30 Ionawr 2019, a wnaiff y Prif Weinidog gadarnhau targedau Llywodraeth Cymru ar gyfer profion addysg PISA 2021?

I'w ateb gan: Prif Weinidog

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru