Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77884 (w) Wedi’i gyflwyno ar 11/02/2019

Ymhellach i WAQ77773, ar ba ddyddiad y gwnaeth y Prif Weinidog ddirprwyo'r cyfrifoldeb dros y gwasanaeth sifil i'r Ysgrifennydd Parhaol?

I'w ateb gan: Prif Weinidog

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru