Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77883 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/02/2019

A oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau i newid y gyfraith i hyrwyddo'r broses o ddatrys anghydfodau mewn perthynas â thorri coed a llystyfiant arall sydd wedi gordyfu ar eiddo lle y mae'n cael effaith andwyol ar fwyniant cymdogion?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru