Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ77883 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/02/2019

A oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau i newid y gyfraith i hyrwyddo'r broses o ddatrys anghydfodau mewn perthynas â thorri coed a llystyfiant arall sydd wedi gordyfu ar eiddo lle y mae'n cael effaith andwyol ar fwyniant cymdogion?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Wedi'i ateb ar 18/02/2019

The High Hedges (Appeals) (Wales) Regulations 2004 was introduced in December 2004. The Regulations provide a framework to settle disputes between neighbours who are experiencing problems with overgrown trees and shrubs. Any change to legislation will depend upon a robust evidence base.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru