Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77882 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/02/2019

Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i berchnogion eiddo lle y mae colli golau o ganlyniad i goed a llystyfiant arall wedi gordyfu ar eiddo cyfagos yn cael effaith andwyol ar eu mwyniant?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru