Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77881 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2019

Yng ngoleuni'r argymhellion yn adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, Y Llanw'n Troi, a wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gamau lefel safle fydd yn cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r 45% o nodweddion sydd mewn cyflwr anffafriol a'r rhai sydd â statws 'anhysbys'?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru