Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ77881 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2019

Yng ngoleuni'r argymhellion yn adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, Y Llanw'n Troi, a wnaiff y Gweinidog amlinellu pa gamau lefel safle fydd yn cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r 45% o nodweddion sydd mewn cyflwr anffafriol a'r rhai sydd â statws 'anhysbys'?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Wedi'i ateb ar 19/02/2019

The Marine Protected Area (MPA) Network Management Framework for Wales 2018-2023 sets out how MPAs are managed now, and how they will be managed in the future to improve the condition of the network. The MPA Network Management Action Plan for 2018-2019 details the actions currently being delivered to improve feature condition.

 

We are working with Natural Resources Wales and the Joint Nature Conservation Committee to develop a comprehensive marine biodiversity monitoring programme for Wales. This will build on existing monitoring activities and will improve the marine evidence base.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru