Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77880 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2019

Sut y bydd yn amlwg i'r cyhoedd pryd y bydd safleoedd o dan Gam 2 Cyflymu Cymru wedi cael eu darparu â'r galluogrwydd cyflym iawn, ac a fydd y gwiriwr yng Ngham 2 o dudalen y we 'Beth yw fy opsiynau?' yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu hyn neu unrhyw gynnydd arall?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru