Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ77879 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2019

Yn dilyn ymrwymiad y Dirprwy Weinidog i edrych ar y cynnig a wneuthum yn y Cyfarfod Llawn ar 6 Chwefror 2019, o gyflwyno grant dyfodol o £60 yr wythnos i ofalwyr sy'n oedolion ifanc, a wnaiff y Gweinidog ddweud erbyn pryd y gwneir penderfyniad?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Wedi'i ateb ar 14/02/2019

I will consider this proposal in future budget planning rounds in the context of delivering the three national priorities for carers and current discussions about better ways to support young carers.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru