Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ77878 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2019

Ymhellach i WAQ77794, a wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn monitro gwariant o'r gyllideb o £27,750,29 a ddyrannwyd i Cyswllt Ffermio, a faint o arian sydd wedi cael ei ddefnyddio hyd yma ar gyflogi staff o'r rhaglen?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Wedi'i ateb ar 13/02/2019

The Farming Connect Programme is delivered on behalf of the Welsh Government by Lantra and Menter a Busnes. Monitoring of the contract by Welsh Government is done in accordance with Welsh Government and EU requirements.

 

Our contracts with Lantra and Menter a Busnes set out clear delivery objectives and it is for the contractors themselves to determine the level of resource required, within the contract price, to deliver our required outcomes.  

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru