Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77877 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2019

A wnaiff y Gweinidog egluro a yw Llywodraeth Cymru wedi gweithredu ar yr argymhelliad yn 'Data am weithlu gwasanaethau arbenigol yr awdurdodau lleol ym maes anghenion addysgol arbennig: dadansoddiad' i ymchwilio i ddichonoldeb rhannu deiliaid swyddi sy'n gallu darparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg rhwng awdurdodau lleol?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Addysg

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru