Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77876 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2019

O gofio bod 14 o 19 gwasanaeth arbenigol AAA mewn Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig yn teimlo nad oeddent yn bodloni'r galw ym mis Gorffennaf 2018, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i fynd i'r afael â'r mater hwn?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Addysg

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru