Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77875 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2019

A wnaiff y Gweinidog egluro pa orsaf drenau yn Llanrwst fydd yr orsaf o ddewis ar gyfer defnyddwyr trenau sy'n teithio i'r dref ar y trên i'r de i ymweld â'r Eisteddfod?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru