Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ77875 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2019

A wnaiff y Gweinidog egluro pa orsaf drenau yn Llanrwst fydd yr orsaf o ddewis ar gyfer defnyddwyr trenau sy'n teithio i'r dref ar y trên i'r de i ymweld â'r Eisteddfod?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Wedi'i ateb ar 18/02/2019

Transport for Wales are currently in the early stages of engaging with the organisers of the 2019 Eisteddfod and working with them to put together a definitive transport plan for the event. Llanrwst has two railway stations and both will be served by rail services on the Conwy Valley Line during the Eisteddfod. TfW will be providing more information on how to travel to the Eisteddfod in Llanrwst by train as soon as possible.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru