Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77712 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2019

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn monitro gweithrediad systemau draenio cynaliadwy, a faint o safleoedd yng Nghymru a fydd yn elwa o hyn yn 2019, 2020 a 2021?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru