Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ77711 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatgan a yw'r £5 miliwn a gyhoeddwyd i helpu i ddileu'r clafr ledled Cymru yn ddigon i roi hwb i raglen driniaeth genedlaethol a'i chynnal, egluro'r rhesymeg ar gyfer y lefel hwn o fuddsoddiad yn benodol, ac egluro erbyn pryd y mae hi'n disgwyl cael mwy o wybodaeth am y rhaglen?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Wedi'i ateb ar 16/01/2019

I was pleased to announce the £5m Rural Development Programme (RDP) funding to be used to help support the industry in tackling the disease.  Eradicating sheep scab has the potential to deliver significant, lasting economic benefits for the sector at a particularly challenging time as we prepare to leave the European Union. Building sustainability into our sheep industry is vital.

 

Allocations under the RDP are considered at a strategic programme level. The £5m allocated will enable a national treatment programme to commence and be maintained during the current programming period.  More detail regarding a scheme will be available, once a successful application has been approved under the RDP.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru