Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ77709 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2019

A wnaiff y Gweinidog egluro a fydd rhywfaint o'r £5 miliwn a ddyrannwyd i Chwaraeon Cymru yn cael ei fuddsoddi mewn gosod llethr sgïo newydd ym Mhlas y Brenin, neu ar gael i gefnogi datblygu llethr newydd yng Ngogledd Cymru?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Twristiaeth Wedi'i ateb ar 15/01/2019

I was very pleased to be able to announce recently that the Welsh Government is allocating an additional £5 million to Sport Wales to support the delivery of a range of sports facilities across Wales. From this funding £1 million will be allocated to support projects which are ready to be progressed quickly. The remaining £4 million of capital investment will be subject to an application process, details of which will be released by Sport Wales in due course.      

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru