Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ77707 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2019

Mewn perthynas â'r gwaith sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd o ran datblygu fferm wynt Hendy, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau pa un a gafwyd caniatâd ar gyfer y gwaith hwn o dan adran 38-39 o Ddeddf Tiroedd Comin 2006?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Wedi'i ateb ar 16/01/2019

Planning Inspectorate Wales has confirmed to my officials they have not received an application under sections 38-39 of the Commons Act 2006 in respect of works associated with Hendy Wind Farm.

 

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru