Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ77702 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/01/2019

A wnaiff y Prif Weinidog gyhoeddi unrhyw negeseuon e-bost ac unrhyw ohebiaeth arall a anfonwyd i swyddfa Prif Weinidog Cymru, y swyddfa a/neu cynghorwyr arbennig a/neu swyddfa'r wasg Llywodraeth Cymru, neu a anfonwyd ganddynt, am y rhaglen deledu ddogfen ddiweddar, 'Being First Minister'?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Wedi'i ateb ar 22/01/2019

Ymateb o sylwedd.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru