Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WAQ77515 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/12/2018

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o gost tagfeydd ar yr A494 i economi gogledd Cymru?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth Wedi'i ateb ar 13/12/2018

As part of the A55/A494/A494 Flintshire Corridor Study, the economic assessment identified that the Red Route would deliver £423.5m of benefits over a 60 year period. This assessment took into account travel time and accident benefits. The delivery of this scheme therefore will bring significant benefits to the area and reduce the existing congestion costs.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru