Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77393 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/11/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gais Cyfoeth Naturiol Cymru i ddod yn bartner yng nghynnig ymchwil cocos ardal yr Iwerydd INTERREG?

I'w ateb gan: Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru