Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77392 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/11/2018

Yn dilyn yr ateb ym mis Mawrth 2017 y dylid ymgymryd â rhagor o ymchwiliadau ynghylch cocos ym Mornant Porth Tywyn, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am hyn?

I'w ateb gan: Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru