Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77391 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/11/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am fentrau ymchwil annibynnol arfaethedig ynghylch cocos ym Mornant Porth Tywyn a oedd yn y cyfnod ymgeisio neu ceisiadau cyllid terfynol ym mis Mawrth 2017?

I'w ateb gan: Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru