Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77389 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/11/2018

O ystyried bod Openreach wedi cynnig, fel rhan o'r trefniant carlam o £12. 9m i rannu ennillion a gytunwyd rhwng Llywodraeth y DU a'r Comisiwn Ewropeaidd, i gwblhau adeiladu strwythurau nad ydynt wedi'u cwblhau o dan gam 1 Superfast Cymru, faint o'r adeiladau yn y cynnig sy'n dod o Openreach a lle maent wedi'u lleoli?

I'w ateb gan: Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru