Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77388 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/11/2018

A wnaiff Llywodraeth Cymru ddarparu manylion wedi'u heitemeiddio o ran sut y gwariwyd y grant o £500,000 i Gastell Rhuthun Cyf ar welliannau i'r gwesty a faint o swyddi a ddiogelwyd neu a grëwyd o ganlyniad i'r buddsoddiad hwn gan Lywodraeth Cymru?

I'w ateb gan: Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru