Cynulliad Cenedlaethol Cymru

WAQ77387 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/11/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet egluro pam na ddefnyddir adrannau symudol y lleiniau canol ar hyd yr A55 yn ystod gwaith ffordd, gan ddatgan pryd y cawsant eu rhoi ar waith a'u cost?

I'w ateb gan: Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru