Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 07/02/2019 i'w hateb ar 12/02/2019

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OAQ53395 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2019

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gynyddu'r ddarpariaeth cymorth o ran iechyd meddwl i bobl ifanc?

Gweld yn y trawsgrifiad
2
OAQ53402 (w) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2019

Pa asesiad y mae’r Prif Weinidog wedi ei wneud o’r effaith y byddai gadael yr UE heb gytundeb yn ei chael ar raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru?

Gweld yn y trawsgrifiad
3
OAQ53385 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2019

Pa gynnydd a wnaed o ran sefydlu dull priodol ar gyfer datrys anghydfodau rhwng llywodraethau'r DU?

Gweld yn y trawsgrifiad
4
OAQ53387 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynllun grantiau trydydd sector Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy ?

Gweld yn y trawsgrifiad
5
OAQ53383 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cyd-gynhyrchu gwasanaethau gyda'r trydydd sector a chymunedau?

Gweld yn y trawsgrifiad
6
OAQ53397 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gymorth i deuluoedd plant byddar?

Gweld yn y trawsgrifiad
7
OAQ53414 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2019

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i ysgolion cynradd?

Gweld yn y trawsgrifiad
8
OAQ53422 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2019

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r gost i economi Cymru o roi terfyn ar ryddid i symud?

Gweld yn y trawsgrifiad
9
OAQ53423 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2019

Pa gamau y mae'r Prif Weinidog yn eu cymryd i wella perfformiad ysgolion ar draws Cymru?

10
OAQ53408 (w) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am newidiadau i gynlluniau rhyddhad adrethi busnes?

11
OAQ53420 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella cymorth i gyn-filwyr?

12
OAQ53382 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2019

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bwysigrwydd llwybrau bysiau i drigolion yng Nghanol De Cymru?

13
OAQ53421 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2019

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu adeiladu ar waith y Comisiwn Bevan i brif ffrydio arloesi mewn gofal iechyd ?

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru