Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
OAQ54033 Datganodd yr Aelod fuddiant (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/06/2019

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Hybu Cig Cymru mewn perthynas â'r ardoll cig coch?

Gweld yn y trawsgrifiad

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru