Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
OAQ54031 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/06/2019

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am nifer yr anheddau y disgwylir i gynghorau eu hadeiladu eleni?

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru