Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
OAQ53592 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/03/2019

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o gyhoeddiad Llywodraeth y DU na fydd unrhyw ffin ffisegol yn Iwerddon pe bai Brexit heb gytundeb yn digwydd?

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru