Cynulliad Cenedlaethol Cymru

OAQ52342 Wedi’i gyflwyno ar 13/06/2018

Pa ystyriaeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i rhoi i lywodraeth leol wrth bennu'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf?

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru