Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
OAQ52342 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/06/2018

Pa ystyriaeth y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i rhoi i lywodraeth leol wrth bennu'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf?

Gweld yn y trawsgrifiad

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru