Cynulliad Cenedlaethol Cymru

OAQ52212 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

Pa fesurau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i wella safonau addysgol yn Sir Drefaldwyn?

Gweld yn y trawsgrifiad

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru