Cynulliad Cenedlaethol Cymru

OAQ52209 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am wasanaethau meddygon teulu yn Sir Benfro?

Gweld yn y trawsgrifiad

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru