Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7076 - Dadl yr Cynulliad/Wrthblaid

Wedi’i gyflwyno ar 12/06/2019 I'w drafod ar 19/06/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi’r ddeiseb ‘P-05-869 Datgan Argyfwng Hinsawdd a gosod targedau di-garbon ym mhob polisi’ a gasglodd 6,148 o lofnodion.

P-05-869 Datgan Argyfwng Hinsawdd a gosod targedau di-garbon ym mhob polisi

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru