Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7068 - Dadl Aelodau

Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2019 I'w drafod ar 19/06/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod hanes Cymru yn cael ei ddysgu i bob disgybl ysgol yng Nghymru yn ddiwahan.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru