Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM7057 - Cynnig Heb Ddyddiad Trafod

Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2019 I'w drafod ar 19/06/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.2:

Yn cytuno y dylai Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019, a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 9 Mai 2019, gael eu dirymu.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru