Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM6998 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 13/03/2019 I'w drafod ar 20/03/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar ei Ymchwiliad: Diweddariad ar y Cynllun Gweithredu Ffonau Symudol, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Ionawr 2019.

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 13 Mawrth 2019.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru