Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM6996 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 13/03/2019 I'w drafod ar 20/03/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – Gradd ar Wahân? Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Rhagfyr 2018. 

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru ar 1 Chwefror 2019.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru