Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM6893 - Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod

Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2018 I'w drafod ar 12/12/2018

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi'r cynnig ar gyfer Bil ar atal ac ailgylchu gwastraff.

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

a) atal gwastraff drwy osod gofynion ailgylchu ar gynhyrchwyr bwyd a manwerthwyr o ran deunydd pacio a gwastraff deunydd pacio; a

b) cyflwyno cyfrifoldebau estynedig ar y cynhyrchydd i sicrhau bod costau ailgylchu a rheoli gwastraff yn cael eu rhannu yn deg, gyda chynhyrchwyr yn cyfrannu at gost ariannol triniaeth ar ddiwedd bywyd eu cynnyrch. 

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru