Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM6860 - Dadl Aelodau

Wedi’i gyflwyno ar 06/11/2018 I'w drafod ar 12/12/2018

Cynnig bod y Cynulliad Cenedlaethol Cymru

1. Yn nodi yr adroddiad gan Ysgol Fusnes Caerdydd, 'The Living Wage Employer Experience'.

2. Yn croesawu'r camau a gymerwyd gan 174 o gyflogwyr ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector yng Nghymru i dalu cyflog byw go iawn i'w cyflogeion.

3. yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) nodi'r mesurau i gefnogi mwy o gyflogwyr yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector i fabwysiadu'r cyflog byw go iawn a dod yn gyflogwyr cyflog byw go iawn achrededig; a

b) ystyried cryfhau y Cod ymarfer: Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi mewn perthynas â'r cyflog byw go iawn.

The Living Wage Employer Experience (Saesneg yn unig)

Cod Ymarfer: Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi

Cefnogwyr

David Rees
David Rees Aberafan
Cefnogwyd ar: 06/11/2018
Dawn Bowden
Dawn Bowden Merthyr Tudful a Rhymni
Cefnogwyd ar: 06/11/2018
Hefin David
Hefin David Caerffili
Cefnogwyd ar: 06/11/2018
Jayne Bryant
Jayne Bryant Gorllewin Casnewydd
Cefnogwyd ar: 06/11/2018
Jenny Rathbone
Jenny Rathbone Canol Caerdydd
Cefnogwyd ar: 08/11/2018
John Griffiths
John Griffiths Dwyrain Casnewydd
Cefnogwyd ar: 08/11/2018
Julie Morgan
Julie Morgan Gogledd Caerdydd
Cefnogwyd ar: 06/11/2018
Lee Waters
Lee Waters Llanelli
Cefnogwyd ar: 07/12/2018
Mark Isherwood
Mark Isherwood Gogledd Cymru
Cefnogwyd ar: 08/11/2018
Mick Antoniw
Mick Antoniw Pontypridd
Cefnogwyd ar: 07/11/2018
Mike Hedges
Mike Hedges Dwyrain Abertawe
Cefnogwyd ar: 06/11/2018
Rhianon Passmore
Rhianon Passmore Islwyn
Cefnogwyd ar: 06/11/2018
Rhun ap Iorwerth
Rhun ap Iorwerth Ynys Môn
Cefnogwyd ar: 06/11/2018
Vikki Howells
Vikki Howells Cwm Cynon
Cefnogwyd ar: 07/11/2018

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru