Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

NDM6828 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 10/10/2018 I'w drafod ar 17/10/2018

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar ei ymchwiliad, 'Diwydiant 4.0 - dyfodol Cymru', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Awst 2018.

Nodyn: Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 10 Hydref 2018.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru