Cynulliad Cenedlaethol Cymru

NDM6774 - Dadl y Cynulliad

Wedi’i gyflwyno ar 11/07/2018 I'w drafod ar 18/07/2018

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â pharagraff 8(8) o Atodlen 2 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006:

Yn nodi'r Adroddiad Cydymffurfio Blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Cynulliad, a osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 11 Gorffennaf 2018.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru