Cynulliad Cenedlaethol Cymru

NDM6772 - Dadl Fer

Wedi’i gyflwyno ar 11/07/2018 I'w drafod ar 18/07/2018

Gweithredu terfynau cyflymder diofyn o 20 mya mewn ardaloedd preswyl ac adeiledig yng Nghymru.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru