Cynulliad Cenedlaethol Cymru

NDM6771 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 11/07/2018 I'w drafod ar 18/07/2018

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 'Gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Mai 2018.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Gorffennaf 2018.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru