Cynulliad Cenedlaethol Cymru

NDM6729 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018 I'w drafod ar 23/05/2018

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Dechrau'n Deg: Allgymorth a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Chwefror 2018. 

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru ar 16 Mai 2018.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru