Cynulliad Cenedlaethol Cymru

NDM6728 - Cynnig ar gyfer dadl gan Bwyllgor

Wedi’i gyflwyno ar 16/05/2018 I'w drafod ar 23/05/2018

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth Ychwanegol a Materion Allanol, 'Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol. Rhan un: safbwynt o Gymru', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 27 Mawrth 2018.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru ar 16 Mai 2018.

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru