Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

External Affairs and Additional Legislation Committee

22/01/2018

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

David Rees AC
Dawn Bowden AC
Eluned Morgan AC
Jeremy Miles AC
Mark Isherwood AC
Michelle Brown AC
Steffan Lewis AC
Suzy Davies AC

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru a oedd yn bresennol

National Assembly for Wales Officials in Attendance

Alun Davidson Clerc
Clerk
Elisabeth Jones Cynghorydd Cyfreithi
Legal Adviser
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithi
Legal Adviser
Linda Heard Ysgrifenyddiaeth
Secretariat
Nia Moss Ymchwilydd
Researcher
Robin Wilkinson Ymchwilydd
Researcher
Rhys Morgan Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Sara Rees Ysgrifenyddiaeth
Secretariat
Zoe Kelland Ysgrifenyddiaeth
Secretariat

Archwilio Cynulliad Cenedlaethol Cymru